Adm. N.-0212-2/18
Adm. N.-0212-2/18
 
Zarządzenie nr 2
Prezesa i Dyrektora
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
z dnia 16 maja 2018 roku
 
Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 23 ze zmianami), w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 ze zmianami) zarządzamy co następuje:
 
§ 1
Ustalamy dzień 1 czerwca 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 30 czerwca 2018 roku.
 
§ 2
W dniu 30 czerwca 2018 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia – od wtorku do piątku.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

Bożena Kot
                Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty

SSR Bartłomiej Migda


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Adm.N-0212-2/18 Adm.N_0212-2_18.pdf 251061 bajtów 5
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłMigda Bartłomiej 2018-05-17
PublikującyZebzda Witold 2018-05-17 11:58:06
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2019-05-17