Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie w sprawie zniesienia VIII Wydziału Karnego
Adm. N 020-125/16 Kraków, dn. 2 stycznia 2017r.
 
Komunikat
Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
w sprawie VIII Wydziału Karnego


      Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie uprzejmie informuje, że na mocy §3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych z dniem 01 stycznia 2017r. w tut. Sądzie działa wyłącznie jeden wydział karny tj. II Wydział Karny rozpoznający sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości naszego sądu, przy czym obszar właściwości pozostaje bez zmian i obejmuje część miasta Krakowa w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta obejmującej dzielnice pomocnicze XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice i Radziemice.

    Na Przewodniczącą II Wydziału Karnego z dniem 01.01.2017r. została powołana SSR Dorota Sośnicka-Gurbiel, na Zastępcę Przewodniczącej II Wydziału Karnego Pani Sędzia SR Justyna Dresler-Sewerska, funkcję Kierownika Sekretariatu II Wydziału II Karnego obejmuje Pani Agnieszka Słowik-Podobińska. funkcję Zastępcy Kierownika Sekretariatu II Wydziału Karnego Pan Wojciech Gajewski.

    W oczekiwaniu na nową lokalizację w powstającym gmachu sądowym, uprzejmie prosimy o kierowanie całości korespondencji do Wydziału II Karnego z siedzibą tymczasową przy ul. Mogilskiej 17 w Krakowie. W tym też czasie akta spraw zarejestrowanych w zniesionym VIII Wydziale Karnym na wniosek stron będą udzielane do wglądu w sekretariacie przy ul. Mogilskiej 17 pokój 312, zaś akta spraw zarejestrowanych w II Wydziale Karnym i informacje o nich - na dotychczasowych zasadach w lokalizacji sekretariatu przy ul. Przy Rondzie 7. Rozprawy we wszystkich sprawach, w tym z jednostki zniesionej, prowadzone będą w dotychczas oznaczonych salach.

     Taki stan będzie się utrzymywał najpewniej przez okres bieżącego miesiąca. Wszelkie nowe informacje przekażemy niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 
                                                                          Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
SSR Anna Sikora-Ciba


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Adm.N.-020-125/16 - Komunikat w sprawie zniesienia VIII Wydziału Karnego Adm.N-020-125_16 - Komunikat w sprawie zniesienia VIII Wydziału Karnego.pdf 430498 bajtów 2
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
WytworzyłSikora-Ciba Prezes Sądu SSR Anna 2017-01-02
PublikującyZebzda Witold 2017-01-02 13:52:55
ModyfikacjaWitold Zebzda 2017-05-10
Data wygaśnięcia: Zebzda Witold 2017-05-10