Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


 

W myśl zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Jednocześnie informujemy, iż w obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych, wniosków i innych oświadczeń składanych drogą elektroniczną. W oparciu o art. 125 Kodeksu postępowania cywilnego  oraz art. 116 i art. 124 Kodeksu postępowania karnego pisma procesowe obejmujące wnioski i oświadczenia wniesione poza rozprawą w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informujemy, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 

Podstawa prawna

Podstawę i sposób funkcjonowania Elektronicznej Skrzynki Podawczej określają następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450),

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664).

 

Przeznaczenie ESP

Skrzynka przeznaczona jest do wnoszenia dokumentów elektronicznych, podpisanych wyłącznie bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie o podpisie elektronicznym.

Wnoszenie dokumentów elektronicznych możliwe jest za pośrednictwem portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl) i uzależnione będzie od aktualnego stanu prawnego, natomiast formularze elektroniczne będą udostępnianie w miarę ich publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym przez MSWiA.

Tut. Sąd zapewni możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa w §56 regulaminu urzędowania sądów powszechnych (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 38 poz. 249), tj. skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. W obecnym stanie prawnym nie będzie natomiast zapewniona obsługa dokumentów stanowiących pisma procesowe w postępowaniu karnym i cywilnym.

 

Warunki wniesienia dokumentu elektronicznego

Aby skutecznie wnieść dokument elektroniczny, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.

2. Podmiot, o którym mowa wyżej, musi posiadać konto użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Założenie konta, o którym mowa powyżej, jest bezpłatne. Na platformie ePUAP zamieszczone są stosowne informacje na temat rejestracji i przesyłania dokumentów do urzędów.

3. Dokument dostarcza się do Sądu wyłącznie poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP.

4. Żaden dokument, którego wzorzec lub formularz nie znajduje się w repozytorium, nie może być potraktowany jako dostarczony w formie elektronicznej. Wynika to z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, który ustala wymogi skutecznego wniesienia podania drogą elektroniczną.

5. Akceptowalne są formaty elektroniczne wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).

6. Dokumenty zawierające złośliwy kod lub oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacje dodatkowe

Pisma, przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, nie opatrzone podpisem elektronicznym i nie spełniające wymogów z §90 i §91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r., poz. 925) nie będą otrzymywały dalszego biegu.

Rozpatrywane przez Sąd będą wyłącznie pisma przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i mające charakter administracyjny.


Link do elektronicznego formularza "skargi, wnioski zapytania do urzędu" - kliknij tutaj.
Link do "Pisma ogólne do podmiotu publicznego" - kliknij tutaj

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
AutorBożena Kot - Dyrektor Sądu2008-12-10
Publikujący Łukasz Florek - Redaktor Bip 2008-12-10 07:54
Modyfikacja Łukasz Florek - Redaktor Bip 2015-12-07 06:42
Sąd Rejonowy dla KRAKOWA NOWEJ HUTY W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: kontakt@krakow-nowahuta.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]